Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

Šiandien patriotinės dvasios reikia ne mažiau nei prieš 98 metus

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.50 (1 Balsas)

Broli, štai ta tauta,

<...>

Mūsų kraujo spalva,

Mūsų šauksmas ir mūsų tyla.

Just. Marcinkevičius

 

Vasario 16-oji – Lietuvai ir kiekvienam jos piliečiui svarbi diena. Tai šventė, kurią švęsdami paminime 1918 metais atkurtą Lietuvos valstybę, šiemet – jau 98-ąsias jos metines. Paminėti šią didžią mūsų dar visai jaunos šalies sukaktį bei pažiūrėti įdomaus tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio „Spindulys“ (vadovė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irena Leščinskienė) renginio gimnazijos bendruomenė susirinko vasario 11 dieną.

Renginys prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu. Iškart po jo gimnazijos aktų salėje pasigirdo paukščių balsai, į sceną žengė jaunoji spinduliečių karta. Drauge su vadove priešaky mergaitės deklamavo Maironio eilėraštį „Lietuva brangi“. Pamažu scenoje rinkosi vyresnieji, pasakojo apie Nepriklausomybės Akto pasirašymo detales, paminėjo svarbius Lietuvai asmenis, prisidėjusius prie valstybės atkūrimo, deklamavo gražiausias eiles apie Tėvynę, jos kelią į laisvę:

 

Mes dar niekad nebuvom tokie dideli.

Niekada mumyse dar nebuvo tiek laisvės.

Ji tekėjo mūs rankom,

iš manęs į tave ji liejos,

iš tavęs į mane sroveno.

Laisvės upė! Mes gėrėm iš jos,

nepajėgdami

numalšint savo troškulio.

Saulei leidžiantis,

laisve pakrikštijom savo vaikus.

Laisvė buvo mūs kraujo spalva,

mūsų šauksmas ir mūsų tyla.

Just. Marcinkevičius

 

Istorijos mokytojos metodininkas Aivaras Janulis su savo sūnumi Emiliu (5a kl.) J. Nekrošiaus eilėmis aiškino, kaip surasti Lietuvą. Tarp eilių vis įsiterpdavo lietuvių liaudies dainos, giesmės, atliekamos gimnazijos choro (vadovė muzikos mokytoja metodininkė Loreta Mockuvienė), šoko tautinių šokių kolektyvas „Lašas“. Eilėmis buvo kreipiamasi ir į klausytojus, dabartinius lietuvius, klausiama, koks jų indėlis į laisvą ir nepriklausomą valstybę, jos išsaugojimą, puoselėjimą:

 

Pasaulis kaip sena knyga

ar slėpiningas manuskriptas,

sklaido dulkėtus jo lapus

istorijos vėjai neramūs, -

ką dabar joje tu įrašysi,

tiek merdėjus,

bet prisikėlus

vėl gyventi, mano tauta?

 

Hubertui Kazlauskui (IVa kl.) atliekant dainą „O, svajone“ į sceną, lyg atsiliepdami į dainos žodžius: „padės man tarti žodį – Lietuva“, susirinko visi renginio dalyviai.

Gimnazijos direktorius Vytautas Bigaila padėkojo kompozicijos dalyviams, kūrybingajai jų vadovei bei visiems susirinkusiems ir nuoširdžiai pasveikino su artėjančia Lietuvos Nepriklausomybės diena.

Kviečiu nepamiršti Vasario 16-osios šventės ir mylėti laisvę. Juk ji - ypatingas tautos bruožas, kuriuo reikia džiaugtis ir didžiuotis. Viliuosi, kad Vasario 16-oji mums ne tik laisvadienis, kai iškeliama valstybinė vėliava, ne nuobodi kasmetinė pareiga dalyvauti Nepriklausomybės dienos minėjime, o tauri ir dvasinga šventė. Tai labai svarbu, nes šiandien patriotinės dvasios bei pasitikėjimo Lietuvos valstybe reikia nė kiek ne mažiau nei prieš 98 metus.

 

Gabrielė Krisiulevičiūtė,  tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio „Spindulys“ narė