Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklės

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

1. Gimnazijos bibliotekos fondas yra gimnazijos turtas ir juo naudotis gali visi gimnazijos mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai.

2. Skaitytojai į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui.

3. Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas gali būti pratęstas.

4. Knygos nebus išduodamos, jeigu dar negrąžintos jau paimtos.

5. Skaitytojas privalo:

 tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius bei kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus;

 neardyti tvarkos atviruose fonduose;

 grąžinti knygas nustatytu laiku;

 neišsinešti spaudinių iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą;

 už pamestus arba nepataisomai sugadintus spaudinius, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pačiu arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu;

 pabaigęs gimnaziją arba dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka.

6. Skaitytojas turi teisę:

 gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;

 lankytis bibliotekos rengiamose parodose ir kt. renginiuose;

 gauti informaciją iš visų esamų informacijos šaltinių.

7. Bibliotekoje nevalgykite ir negerkite, tai galite padaryti gimnazijos valgykloje.

8. Dirbti reikia tyliai –juk aplinkui mokomasi. Skaitykite mėgaudamiesi  – tai iš tiesų didelis MALONUMAS!