Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

„Kuriu pamokas ir savo ateitį pats“

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

Projektas „Kuriu pamokas ir savo ateitį pats“ jau įpusėjo. Dauguma II klasių mokinių išbandė save mokytojo vaidmenyje planuodami ir vesdami pamokas, visi šių klasių mokiniai lankėsi įvairiuose renginiuose, supažindinančiuose su studijų galimybėmis, domėjosi Lietuvos universitetų ir kolegijų siūlomomis programomis.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

Balandžio 25 d. ir 27 d. Ic kl. mokiniai Akvilė Svetnickaitė, Matas Valatka, Arnas Pavilonis ir Ib kl. mokiniai Eglė Turčinavičiūtė, Rokas Puzonas ir Arminas Jakimavičius bendraamžiams vedė integruotas chemijos ir fizikos pamokas Elektros srovė skysčiuose" ir Elektrolizė". Tai veikla, susijusi su Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) finansuojamu projektu „Kuriu pamokas ir savo ateitį pats“. Mokiniai mokė bendraamžius tirti elektros srovę skysčiuose, nustatyti elektrolitus ir neelektrolitus, analizuoti elektrolizės, jonų rekombinacijos procesus, kartu pildė mąstymo žemėlapius. Šios pamokos puiki galimybė mokiniams „pasimatuoti" mokytojo profesiją, ugdyti savarankiškumą ir kūrybiškumą.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

Kintančios gyvenimo sąlygos diktuoja neišvengiamus pokyčius ir švietimo srityje - mokykla turi paruošti žmogų, gebantį prisitaikyti nuolat tobulinamų technologijų amžiuje, tinkamai panaudoti savo stiprybes, atpažinti ir valdyti savo silpnybes. ESFA finansuojamo projekto „Kuriu pamokas ir savo ateitį pats“ mokymai „Pozityvi jaunimo raida ir profesinio orientavimo skatinimas“ Alytaus šv Benedikto gimnazijos mokytojams suteikė dar vieną įrankį, padėsiantį lengviau pasiekti norimus rezultatus, - Pozityvios jaunimo raidos programą.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

Ic klasė aktyviai įsitraukė į Europos Socialinio Fondo Agentūros (ESFA) finansuojamą projektą „Kuriu pamokas ir savo ateitį pats“. Kovo 21 d. lietuvių kalbos ir literatūros pamoką ,,Žemaitės kūryba. Apsakymas „Marti“ vedė Rusnė Simonaitytė ir Akvilė Svetnickaitė.

Jaunosios mokytojos supažindino bendraklasius su Žemaitės kūrybos kontekstu, analizavo apsakymo ,,Marti“ ištraukas. Mokiniai, dirbdami grupėmis, pildė mąstymo žemėlapius, nurodydami veiksnius, lėmusius rašytojos kūrybą, charakterizavo apsakymo veikėjus. Mokiniai nurodė kūrinio temą, akcentavo vertybes, formulavo probleminius klausimus, apibūdino erdvę, laiką.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

Vasarį buvo ypač gausu mokymų mokytojams - mokykloje vyko net 2 Europos Socialinio Fondo Agentūros (ESFA) finansuojamo projekto „Kuriu pamokas ir savo ateitį pats“ mokymai: „Kaip padėti mokiniui mokytis“ ir „Mąstymo žemėlapių naudojimas pamokoje“.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

Nuo 2018 metų pradžios Alytaus šv Benedikto gimnazijoje startuoja Europos socialinio fondo finansuojams projektas „Kuriu pamokas ir savo ateitį pats“.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių pasiekimus, diegiant naujus ugdymo proceso organizavimo modelius: mokinių vedamas pamokas, karjeros ugdymo užsiėmimus.

Projekto metu bus organizuojami mokėjimo mokytis, pozityvios jaunimo raidos ir profesinio orientavimo skatinimo, mąstymo žemėlapių naudojimo pamokoje bei ugdomojo vadovavimo mokymai.

Projekto partneriai - Vilniaus Salininkų gimnazija bei Gargždų ,,Vaivorykštės” gimnazija. SKAITYTI PLAČIAU