Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

Išorės vertinimo ataskaita

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

 

Gimnazijos veiklos išorės vertinimo 2012 m. rezultatai

Stipriosios gimnazijos veiklos sritys

Gimnaziją verta pagirti už katalikiškų vertybių ugdymą, religinių tradicijų, telkiančių bendruomenę, puoselėjimą.

1. Mokinių pasiekimai ir jų tolesnis mokymasis.

2. Lėšų vadyba ir patalpų naudojimas.

3. Vadovavimo mokyklai stilius.

4. Personalo komplektavimas.

5. Įsivertinimo rezultatų panaudojimas.

6. Gimnazijos aplinkos jaukumas ir svetingumas.

7. Partnerystė su kitomis institucijomis ir vaidmuo vietos bendruomenėje.

8. Planavimo procedūros.

9. Ugdymo turinio aktualizavimas.

10. Mokinių profesinis švietimas.

 

Tobulintinos gimnazijos veiklos sritys

1. Bendrųjų gebėjimų ir gyvenimo įgūdžių programos integravimas į gimnazijos ugdymo planą.

2. Ugdymo organizavimas, remiantis sąveikos ir mokymosi paradigmomis.

3. Mokymasis bendradarbiaujant pamokoje.

4. Atskirų mokinių pažanga.

5. Kriterijais pagrįstas mokinių pasiekimų vertinimas pamokoje.