Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

2. Konsultuoja mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus)  sveikatinimo veiklos klausimais, rekomenduoja ir teikia  jiems informacinę medžiagą sveikatos išsaugojimo ir jos stiprinimo klausimais;

3. Teikia ir skleidžia  gimnazijos bendruomenei  metodinę ir  informacinę medžiagą sveikatos išsaugojimo ir jos stiprinimo klausimais;

4. Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;

5. Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą;

6. Teikia pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;

7. Teikia informaciją kūno kultūros mokytojams dėl  mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose;

8. Teikia klasių auklėtojams  asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos ir vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;

9. Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;

10.Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą.