Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

Vizija ir misija

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 5.00 (1 Balsas)

VIZIJA

Atvira kaitai, nuolat besimokanti,  savo veikloje besivadovaujanti krikščioniškosiomis vertybėmis, siekianti  kiekvieno bendruomenės nario augimo  ilgoji gimnazija.

MISIJA

Teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, skatinti visokeriopą visų mokyklos bendruomenės narių tobulėjimą, puoselėti krikščioniškąsias ir bendražmogiškąsias vertybes, ugdyti  savarankiškas asmenybes, kurios savo gebėjimais tarnautų visuomenės gerovei.